Carnisseria i embotits Miquel
Telèfon 972830299 972 83 02 99
jivmiquel @jivmiquel

AVÍS LEGAL WEB

 

AVÍS LEGAL LSSI – CE
En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’entitat CARNS I EMBOTITS J & V MIQUEL S.C. l’informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, informa de les següents dades:
El titular d’aquest lloc web és: CARNS I EMBOTITS J & V MIQUEL S.C.
NIF: J17386533
Domicili social: Carrer dels Almogàvers 13 – Llagostera 17240 Girona

USUARIS
L’accés i / o ús d’aquest portal li atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d’ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’bligat compliment.

ÚS DEL PORTAL
La pàgina web proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, "els continguts") a Internet que pertanyen a CARNS I EMBOTITS J & V MIQUEL S.C. o als seus llicenciants als quals l’usuari pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.
En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d›aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que CARNS I EMBOTITS J & V MIQUEL S.C. ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:

  1. incòrrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic
  2. difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xen&ografob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans
  3. provocar danys en els sistemes físics i lògics de CARNS I EMBOTITS J & V MIQUEL S.C., dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats
  4. intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar manipular els seus missatges. CARNS I EMBOTITS J & V MIQUEL S.C. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, CARNS I EMBOTITS J & V MIQUEL S.C. no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
CARNS I EMBOTITS J & V MIQUEL S.C. serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).
Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de CARNS I EMBOTITS J & V MIQUEL S.C.. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de CARNS I EMBOTITS J & V MIQUEL S.C.. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de CARNS I EMBOTITS J & V MIQUEL S.C..

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
CARNS I EMBOTITS J & V MIQUEL S.C. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS
CARNS I EMBOTITS J & V MIQUEL S.C. es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

ENLLAÇOS
En el cas que a la pàgina web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, CARNS I EMBOTITS J & V MIQUEL S.C. no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas CARNS I EMBOTITS J & V MIQUEL S.C. assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’lgun enllaçpertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.
Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ
CARNS I EMBOTITS J & V MIQUEL S.C. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS
CARNS I EMBOTITS J & V MIQUEL S.C. perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilitzaciò indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA
CARNS I EMBOTITS J & V MIQUEL S.C. podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.
La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La relació entre CARNS I EMBOTITS J & V MIQUEL S.C. i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat anteriorment indicada.